Scenartherapie

Bij scenartherapie worden er impulsen op de huid toegediend. De huid reageert hierop en stuurt informatie terug. Dit ‘bericht’ wordt door de Scenar gelezen waarna een volgende aangepast impuls volgt.

 

scenartherapie

 

Scenar staat voor Self Controlling Energo Neuro Adaptive Regulator. De Scenar werkt via de huid op het zenuwstelsel en bevordert de productie van stoffen die de cellen en organen nodig hebben om goed te functioneren.

De Scenar-technologie behelst de wisselwerking tussen het zenuwstelsel en het menselijk lichaam. De huid is immers via het zenuwstelsel verbonden met de innerlijke organen.

De Scenarbehandeling wordt toegepast bij

Chronische pijn

Ontstekingen

Blessures

Posttraumatische stresstoornis

Huidproblemen

Klachten skelet, botten

Depressies

Klachten spierstelsel

Verstoord hormoonstelsel

Klachten spijsverteringskanaal

Verstoord immuunsysteem

Klachten urine- en voortplantingsstelsel

Verstoorde luchtwegen

Verlamming- en uitvalverschijnselen

Hoe werkt Scenartherapie?

Aldus treedt er geen gewenning van het zenuwstelsel op en blijft de therapie werkzaam. Er is dus geen sprake van resistenties zoals bijvoorbeeld bij het veelvuldig gebruik van antibiotica het geval is. Bovendien levert de impuls geen bijwerkingen op.

Scenartherapie zorgt ervoor dat het lichaam zich beter aan kan passen aan invloeden van buitenaf en dat verstoorde functies weer normaal gaan werken. Het bloed en de metabolische processen worden genormaliseerd, de hormoonimmuniteit wordt verbeterd en pathologische processen zullen voorspoedig verlopen. De behandeling werkt ook tegen pijn, koorts, allergie en zwellingen.

Doet een scenarbehandeling pijn?

Omdat scenartherapie wordt toegediend op de huid, kan dit als prikkelend worden ervaren. Soms tot licht pijnlijk, maar dan wordt de behandeling direct aangepast.

Na de Scenarbehandeling kan een ontgiftingsreactie optreden. Dit is een goed teken, omdat het lichaam dan de afvalstoffen eruit werkt. Om het lichaam continu voldoende eiwitten te laten aanmaken, moeten de Scenarbehandelingen herhaald worden.

Bij acute problemen behandelen we iedere dag en bij chronische pijn twee- tot driemaal in de week.

Lees meer ons en onze praktijk.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Contact

Contact