Over ons

over onsIn de Praktijk voor Lichaam en Brein werken Jaap Hijmans en Liesbeth Kater in de vestigingen Spaarndam en Haarlem, Alex Meza werkt in de vestiging Amsterdam. 

Jaap Hijmans

heeft zich vanaf 2000 bekwaamd in Neurofeedback, Neuro Developmental Assesment & Intervention en Neurotransmitters door opleidingen te volgens bij Marty Wuttke. De Amerikaan is één van de grondleggers van bovenstaande behandelmethodes. Daarnaast heeft Hijmans een ruime ervaring in psychotherapeutische ondersteuning.

Liesbeth Kater

heeft na een carriere als HR adviseur een andere richting gekozen en is in 2014 gestart met haar opleiding tot neurofeedback therapeut bij het Neurotherapie Centrum  Hilversum (NCH). Sinds 2015 werkt ze samen met Jaap in de Praktijk voor Lichaam en Brein als neurofeedback therapeut. In 2016 is ze gestart met de opleiding orthomoleculair therapeut aan de Cellcare Academie te Putten. Naast deze twee opleidingen heeft ze twee jaar aan de SPSO een HBO coachopleiding in Utrecht gevolgd.

Alex Meza (vestiging Nijenburg 75,  Amsterdam)

Alex Meza ontwikkelde zich van management consultant, via (management-) coach naar neurotherapeut. Zijn drijfveer was het verlangen om mensen te ondersteunen bij het realiseren van hun potentieel, vanuit de overtuiging dat er veel meer mogelijk is.

Als mensen lekker in hun vel zitten en zich vrij voelen de keuzes te maken die ze graag willen maken, kan ieder zijn vaardigheden maximaal ontplooien en komt er ruimte voor zowel rust als ontwikkeling. Veel mensen ervaren deze staat echter zelden. De oorzaak daarvoor heeft vaak te maken met te veel langdurige stress of kan een gevolg zijn van fysieke, emotionele of mentale issues.

Neurofeedback blijkt een buitengewoon effectieve methode om mensen te helpen deze issues te overwinnen. In 2004 heeft Alex Meza daarom zijn intensieve neurofeedback opleiding en successievelijk die tot neurotherapeut gevolgd. Aanvankelijk zette hij dat voornamelijk in ten dienste van zijn coachees, later ook voor de behandeling van psychiatrische patiënten, in samenwerking met enkele ggz instellingen.

Alex prijst zich gelukkig onderdeel te mogen uitmaken van een oplossing die mensen helpt in hun kracht te komen en zich van daaruit verder te ontwikkelen.